nanowrimo


Jag är inte med i NaNoWriMo

Nu närmar sig den årliga händelsen NanoWriMo (nationella writing month), där man räknar hur många ord man kan skriva på en månad. Man kan göra det tillsammans med andra eller för sig själv. Jag väljer inget av det. Att räkna ord funkar inte för mig när jag skriver. Så ser […]