Monic W Arvidson


Tema trio – Svenska författare

  I samband med nationaldagen är temat hos Lyrans noblesser svenska författare, dvs tre favoritförfattare. Jag brukar vanligtvis inte läsa så mycket svenskt. Det har kommit nu på senare tid att jag har börjat upptäcka författare på mitt modersmål. Men tre stycken kommer här: 1. Första namnet som direkt dyker […]